Indsend artikel

Har du en artikel du gerne vil publicere på HobroNET.dk kan du sende den til os på , eller sende den på en diskette eller CD til

Villumsign
Smedevej 32
9500 Hobro

Mærk kuverten "HobroNET.dk - Artikel".


Retningslinjer til forfattelse af artikel

Artikler på HobroNET.dk må ikke handle om hvad som helst. Som udgangspunkt skal artiklen omhandle noget der har tilknytning til byen, men der kan sagtens være undtagelser. Et godt eksempel vil være, at du har et kært minde om byen du gerne vil dele med resten af os. Det kan også være at du for nylig har oplevet noget i Hobro som kan være underholdende. Så fat endelig pennen og skriv.

Nogle simple retningslinjer:

  • Artiklen skal være på dansk.
  • Artiklen må gerne indeholde billeder.
  • Artiklen skal minimum fylde ½ A4 side og max fylde omkring 3 A4 sider, hvis skrevet med en Times New Roman størrelse 12 punkter.
  • Af formater kan vi godtage Word dokumenter, Open Office, HTML dokumenter, PDF og RTF filer. Send gerne billeder i original format også.
  • Udvis hensyn og respekt. Anstødende artikler vil enten blive redigeret eller slet ikke publiceret.

HobroNET.dk drives på ulønnet frivillig basis i samarbejde med Villumsign,
som har givet os en gratis VillumCMS til formålet der gør arbejdet og tidsforbruget med siden minimal.